Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Bolesławiec, rinvenuto ordigno bellico inesploso

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

12/02/2018 Polonia, Bassa Slesia, Bolesławiec

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Durante lavori di scavi effettuati per la realizzazione di una struttura pubblica, gli operai trovano una granata inesplosa da 150 mm risalente alla seconda guerra mondiale.

Foto-Fonte: bolec.info

Na pocisk natrafiono dziś rano podczas wykonywania wykopu pod kanalizację na budowie Autoportu Godzieszów. Saperzy z Patrolu Rozminowania 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu usuwają pocisk. Pochodzi on z czasów II Wojny Światowej.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn