Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Bolesławiec, bonifica senza sosta

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

12/03/2018 Polonia, Bassa Slesia, Bolesławiec

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Gli artificieri del 23-esimo Reggimento segnalano che nel corso dell’ultimo anno hanno effettuato in Bassa Slesia 2500 interventi.

Foto-Fonte: muzyczneradio.com.pl

Średnio 2,5 tysiąca zgłoszeń o niewybuchach przyjmują w ciągu roku saperzy z 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn