Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Bangkok, rinvenuto residuato bellico

Categories: ultime

16/08/2016 Thailandia, Bangkok

Durante lavori di scavo in via Ramkhamhaeng poco distante dal fascio di binari ferroviari i lavoratori trovano una granata di fabbricazione inglese risalente alla seconda guerra mondiale.

Foto-Fonte: news.sanook.com

ด้าน ...กำธร อุ่ยเจริญ ผู้กำกับการกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาล (อีโอดี) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งได้กันพื้นที่ไม่ให้ประชาชน และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เพื่อป้องกันอันตราย รวมถึงปิดการจราจรฝั่งละ 1 เลน เพื่อป้องกันเหตุ

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn