Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Gołkowice Górne, rinvenuta granata inesplosa-Gołkowice. Odnaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

11/06/2021 Polonia, Piccola Polonia, Nowy Sącz, Stary Sącz, Gołkowice Dolne

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Trzy pociski długości od 40 do 50 cm i średnicę 10 cm pochodzą najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Po otrzymaniu zgłoszenia oficer dyżurny z Komisariatu Policji w Starym Sączu powiadomił 16 Batalion Powietrzno-Desantowy w Krakowie.

Foto-Fonte: nowy-sacz.info

Artificieri intervengono nel Comune di Gołkowice Górne a causa del rinvenimento di tre granate inesplose da 100 mm e risalenti alla seconda guerra mondiale. Ordigni trovati durante lavori di sterro.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn