Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

W budynku szkoły, w pustej sali jest granat. Policyjne ćwiczenia w Szkole Podstawowej

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

16/12/2022 Polonia, (Polska), Piccola Polonia (Małopolskie), Bochnia (Bocheński)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law e enforcement agency for assistance”.

21 listopada br., w jednej z bocheńskich szkół podstawowych odbyły się ćwiczenia funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Bochni z reagowania w sytuacjach kryzysowych. Scenariusz ćwiczeń zakładał znalezienie w szkole granatu i związaną z tym ewakuację uczniów, nauczycieli i pracowników, a także zabezpieczenie wskazanego przedmiotu oraz innych niebezpiecznych materiałów przez policjantów.

Zdjęcie-Zródłowy: informatorbrzeski.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biographie d’une Bombe is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, raising awerness about this topic is what drives us. We apologize if we make use of pictures in yours articles, but we need them to put a context in how findings are done. We will (and we always do) cite source and author of the picture. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn