Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Varsavia, rinvenuta bomba inesplosa

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

07/09/2020 Polonia, Masovia, Varsavia

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Na Pradze Południe robotnicy w trakcie wykonywania prac budowlanych natrafili na niewybuch z czasu II wojny światowej. Na znalezisko natrafiono po godzinie 8 na budowie przy ulicy Przeworskiej 7.

Foto-Fonte: tvn24.pl

Nel Distretto di Praga Południe, durante lavori di scavi effettuati in un cantiere situato in via Przeworska 7, gli operai trovano una bomba inesplosa risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
LANDSCAPE_1280