Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Varsavia, ordigno bellico in stazione

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

02/06/2018 Polonia, Masovia, Varsavia

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Nel Distretto di Włochy, durante lavori di scavo effettuati nell’area ferroviaria gli operai, trovano una granata inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale.

Foto-Fonte: informator-stolicy.pl

Podczas prowadzonych prac remontowych na terenie przebudowywanej stacji Warszawa Włochy znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Teren został zabezpieczony przez warszawską Straż Miejską.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
f921fa8959f72c88eebf02a81bdcc6b1038018dc