Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Trzemeśnia, rinvenuto residuato bellico

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

27/03/2020 Polonia, Piccola Polonia, Myślenice

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Trzemeśnia. Saperzy usunęli niewybuch z okresu II wojny światowej

Fonte: dziennikpolski24.pl

Artificieri intervengono nel Comune di Trzemeśnia, a causa del rinvenimento di una granata inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale. A trovare l’ordigno bellico è stato un residente durante una passeggiata nel parco.

Des artificiers interviennent dans la commune de Trzemeśnia, à cause de la découverte d’une grenade non explosée datant de la deuxième guerre mondiale. Pour trouver l’engin de guerre était un résident lors d’une promenade dans le parc.

In der Gemeinde Trzemeśnia werden Bombenentschärfer eingesetzt, weil eine nicht explodierte Granate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt wurde. Ein Bewohner fand die Kriegswaffe auf einem Spaziergang im Park.

bomb squad intervening in the Municipality of Trzemeśnia, due to the discovery of an unexploded grenade, dating back to World War II. The bomb was found by a resident during a walk in the park.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Foto: Archivio-Stock Photos-photos d’archives-Foto Internetarchivs

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
patrol