Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Tryńcza, rinvenuto residuato bellico

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

24/05/2019 Polonia, Precarpazia, Przeworsk

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

W przypadku znalezienia niewybuchu należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Policję. W żadnym wypadku nie dotykajmy, nie przenośmy tych przedmiotów. W miarę możliwości oznaczmy miejsce, w którym znajdują się niewybuchy, nie dopuśćmy, by inne osoby naraziły się na niebezpieczeństwo.

Foto-Fonte: korso.pl

Nel Comune di Tryńcza durante lavori di scavi effettuati in area privata è rinvenuto un residuato bellico inesploso.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Foto: Podkarpacka Policja

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
s4_z_podkarpacia_podczas_wykopow_znaleziono_niewybuch_1558432722_6765