Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Toruń, residuato bellico al Muzeum Twierdzy

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

24/07/2019 Polonia, Cuiavia-Pomerania, Toruń

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

w godzinach popołudniowych na terenie budowy Muzeum Twierdzy Toruń znaleziono pocisk. Na znalezisko natknął się jeden z pracowników budowy, zajmujący się obsługą koparki usypującej skarpę.

Fonte: nowosci.com.pl

Nel Distretto di Mokre, Durante lavori di scavi eseguiti nell’area adiacente al Muzeum Twierdzy Toruń, gli operai trovano una granata d’artiglieria, risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Foto: Archivio

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
odnaleziono-kolejne-niewybuchy-w-mikolowie