Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Tarnów, una mina nell’armadio

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

16/12/2019 Polonia, Piccola Polonia, Tarnów

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Niewybuch leżał tam przez kilkadziesiąt lat, a kobieta nie miała pojęcia o jego istnieniu. Meble odziedziczyła po rodzicach. Tropem do wyjaśnienia zagadki może być fakt, że jej ojciec był wojskowym i brał udział w walkach podczas II wojny światowej.

Foto-Fonte: gazetakrakowska.pl

Nel Comune di Tarnów una donna decide di sistemare i vecchi mobili ereditati dai genitori. Durante la pulizia di un armadio la signora trova una mina anti-uomo risalente alla seconda guerra mondiale, quindi allerta la Polizia. La bomba era stata nascosta nel mobile dal padre reduce dell’ultimo conflitto bellico.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
5df382503573b_p