Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Szydłów, rinvenuta bomba d’aereo

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

26/07/2020 Polonia, Santacroce, Staszów, Szydłów

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

ak przekazało Miasto i Gmina Szydłów w mediach społecznościowych, znaleziona bomba lotnicza to niewybuch z okresu II wojny światowej. “Saperzy stwierdzili, że prawdopodobnie jest to bomba radziecka, średniej wielkości (zawiera około 50 kg materiału wybuchowego)” – podaje UMiG Szydłów.

Fonte: wiadomosci.wp.pl

Artificieri intervengono nel Comune di Szydłów a causa del rinvenimento di una bomba d’aereo da 50 Kg, risalente alla seconda guerra mondiale e di fabbricazione russa. Ordigno trovato durante lavori archeologici.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Fotoradio.kielce.pl

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
q3a2051-130312