Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Stołpie, 45-enne trova un residuato, lo trasporta a casa. La mattina successiva lo consegna alla Polizia di Frontiera.

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

06/10/2020 Polonia, Lublino, Chełm

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Mundurowi ustalili, że 45-letni mieszkaniec Chełma, który w piątek znalazł to niebezpieczne znalezisko na polu w miejscowości Stołpie, przywiózł je najpierw do swojego domu. Następnego dnia mężczyzna przywiózł niewybuch pod siedzibę Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, informując o tym fakcie dyżurnego jednostki.

Foto-Fonte: lublin112.pl

Un 45-enne in un campo appartenente al Comun e di Stołpie, trova una granata inesplosa risalente alla seconda guerra mondiale. L’uomo non allerta la Polizia (prassi obbligatoria), ma incoscientemente trasporta l’ordigno presso la propria abitazione. Il giorno successivo il 45-enne ha il secondo colpo genio: portare la bomba direttamente al Quartier Generale dell’unità di Guardia di Frontiera del fiume Bug. Naturalmente per ragioni di sicurezza e in attesa del gruppo artificieri struttura e strade limitrofe sono state sgombrate.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
s4_chelm_znalazl_pocisk_artyleryjski_i_zabral_go_do_domu_1601879622_7579