Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Skrzany, Vigili del Fuoco, domano l’incendio e trovano una granata inesplosa

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

04/08/2020 Polonia, Pomerania Occidentale, Stargard

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Groźna sytuacja miała miejsce 29 lipca w miejscowości Skrzany (zachodniopomorskie). Na jednym z pol strażacy natknęli się na niewybuch z czasów wojny. Konieczna była interwencja patrolu saperskiego.

Foto-Fonte: rolniczy.pl

Territorio Dolice, Comune Skrzany. In un campo di grano, Vigili del Fuoco dopo aver domato un rogo, durante le successive verifiche, trovano una granata inesplosa risalente alla seconda guerra mondiale (ordigno non esploso perché privo di cariche detonanti o perché fuori dall’area dell’incendio?).

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
28e944671300238001375707a58b828a