Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Rzuchów, foresta e ordigni

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

01/04/2021 Polonia, Grande Polonia

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Dzięki Kaliskiemu Stowarzyszeniu Poszukiwaczy Śladów Historii DENAR poczuliśmy się prawie jak Poszukiwacze Historii. W bliskim sąsiedztwie miasta Koło, w lesie na terenie Uroczyska Mikołajówek Leśnictwa Rzuchów odnaleziono i zabezpieczono – 4 pociski artyleryjskie typ B (od 76 do 105mm), 1 pocisk artyleryjski typ A ( do 75mm), 1 granat moździerzowy typ B (81 i 82mm) oraz 8 zapalników – pochodzące z okresu II Wojny Światowej

Foto-Fonte: epoznan.pl

Territorio della Città di Koło. Nell’area forestale appartenente al Comune di Rzuchów, soci dell’Associazione DENAR Kalisz, trovano 4 granate inesplose e risalenti alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
CDsUkMRqmUzz1HiXkKRuFcAv7PACwXIV_wmgallery