Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Potężny niewybuch znaleziony w Słubicach

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

15/11/2022 Polonia, (Polska), Lubusz (Lubuskie), Słubice (Słubicki)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law e enforcement agency for assistance”.

Łukasz Koleśnik

W Słubicach, przy Odrze robotnicy natknęli się na potężny niewybuch – bombę lotniczą o masie 250 kilogramów! Zabezpieczyli ją saperzy z 5. Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim. Na potężny niewybuch natknęli się pracownicy, którzy wykonywali roboty przy Odrze na terenie Słubic. Jak się później okazało, była to niemiecka bomba lotnicza z okresu II wojny światowej. Ważyła około 250 kilogramów! Do akcji wezwano saperów z 5. Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Krośnieńscy żołnierze zabezpieczyli ładunek i w eskorcie policji przetransportowali go na poligon w Wędrzynie, gdzie niewybuch został zniszczony. Ze względów bezpieczeństwa akcja wymagała ewakuacji około 300 osób, ponieważ w razie ewentualnej eksplozji strefa zagrożenia jest duża – powiedział sierż. Karol Walczak, dowódca patrolu. Saperzy ostrzegają, że pomimo ich nieustannych prac związanych z niszczeniem niewybuchów i niewypałów, liczba znajdowanych ładunków jest wciąż ogromna. Pamiętajmy, że w takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. Nie narażajmy się na niepotrzebne niebezpieczeństwo!

Zdjęcie-Zródłowy: gazetalubuska.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biographie d’une Bombe is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, raising awerness about this topic is what drives us. We apologize if we make use of pictures in yours articles, but we need them to put a context in how findings are done. We will (and we always do) cite source and author of the picture. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
download1