Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Płoskinia, mina anti carro abbandonata tra le radici dell’albero

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

14/09/2020 Polonia, Varmia-Masuria, Braniewo

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Jednak służby ciągle przypominają o zachowaniu bezpieczeństwa przy tego typu odkryciach. Choć od czasów II wojny światowej minęło już wiele lat, to niewybuchy ciągle mogą być groźne. Dlatego pocisk należy wyraźnie oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich i niezwłocznie przekazać informację odpowiednim służbom, takim jak patrol saperski, policja, straż miejska, Centrum Zarządzania Kryzysowego lub miejscowe nadleśnictwo.

Foto-Fonte: olsztyn.com.pl

Nell’area boschiva appartenente al Comune di Płoskinia (area forestale Zaporowo), il conducente di camion adibito al trasporto di legna, nota una mina anticarro risalente alla seconda guerra mondiale posata tra le radici di un albero. L’uomo non ci pensa due volte, ferma il mezzo di trasporto, allerta Polizia e Guardie Forestali che inviano sul posto un agente. L’autista e la guardia boschiva in attesa del team artificieri per sicurezza isolano la zona.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
64cf9b272db20a9102c40bd92dd26727_720