Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Pieńsk, rinvenuta granata inesplosa

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

15/02/2021 Polonia, Bassa Slesia, Zgorzelec

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Pieńsk, powiat Zgorzelec – granat moździerzowy kalibru 82 mm typu O-832D, produkcji radzieckiej (znaleziony podczas prac ziemnych w wykopie pod fundamenty na budowie domu jednorodzinnego).

Foto-Fonte: istotne.pl

Artificieri intervengono nel Comune di Pieńsk a causa del rinvenimento di una bomba da mortaio risalente alla seconda guerra mondiale e di fabbricazione russa. (27-01-2021).

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
33020