Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Ostrzeszow, una granata abbandonata all’interno di un tombino dell’acquedotto

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

12/10/2020 Polonia, Grande Polonia

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Wodociągi sprawę zgłosiły policji. Ta udała się na miejsce i zabezpieczyła studzienkę do przyjazdu saperów. Patrol przyjechał przed 16:00. Trwa akcja zabezpieczenia niewybuchu. To pocisk artyleryjski kalibru 88mm.

Foto-Fonte: eska.pl

Comune Ostrzeszow, durante lavori rivolti alla manutenzione delle condotte idriche, dopo aver sollevato un tombino situato in via Plac Stawek, gli addetti trovano una granata inesplosa da 88 mm e risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
gf-iduV-TNSM-QbxL_studzienka-664x442-nocrop