Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Ostrołęka, rinvenuti 32 ordigni bellici

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

24/04/2018 Polonia, Masovia, Ostrołęka

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Durante lavori di rifacimento stradale effettuati in via Wincentego Witosa, gli operai addetti a scavi, trovano i primi ordigni bellici inesplosi. Sul posto giungono gli artificieri che nel corso della verifica strumentale individuano altre granate, tutte risalenti alla seconda guerra mondiale.

Fonte: tvn24.pl

Funkcjonariusze zabezpieczyli teren, przeprowadzili ewakuację ludzi i wezwali grupę saperów z jednostki wojskowej w Orzyszu. Przybyli na miejsce saperzy znaleźli kolejne pociski. Łącznie usunięto ich 32.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Foto: moja-ostroleka.pl

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
niewybuch-na-ul-witosa-jpeg_17_04_2018_15_18