Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Ostróda, residuato bellico in via Gizewiusza

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

11/01/2021 Polonia, Varmia-Masuria, Ostróda

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Znaleziony niewybuch między budynkami nr 11 i 13 pochodzi z czasów II wojny światowej. To pocisk z granatnika. Znalezisko zostało uznane za na tyle niebezpieczne, że zapadła decyzja o ewakuacji ludzi z czterech budynków. To mieszkańcy budynków nr 11,13, 18 i 20 przy ul. G. Gizewiusza.

Foto-Fonte: ostroda.wm.pl

Città Ostróda. Artificieri intervengono in via Gizewiusza a causa del rinvenimento di un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
niewybuch-1-670780