Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Oborniki, rinvenuto residuato bellico

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

14/12/2017 Polonia, Grande Polonia

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Nel Comune di Oborniki durante lavori di scavi svolti tra le vie Lipowa, Młyńską e Kopernika, gli operai trovano una granata inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale.

Foto-Fonte: naszemiasto.pl

Na placu budowy nowego zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Obornikach, pomiędzy ulicami Lipową, Młyńską i Kopernika, w piątek popołudniu wykopano z ziemi niewybuchy w postaci resztek pocisków artyleryjskich i granatu.

Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112. 

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
5a2bc97478ae8_o,size,933x0,q,70,h,e20bfe