Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Niewybuchy w Lubaniu. Saperzy mają ręce pełne roboty

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

12/01/2021 Polonia

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Halina Łabędzka; bko

Blisko 60 tys. niewybuchów usunęli w ubiegłym roku saperzy z Bolesławca (Bolesławiec) i Krosna (Krosno) Odrzańskiego. Za najtrudniejszą uznano niedawną akcję w centrum Lubania (Lubań)

15 grudnia ubiegłego roku z powodu 100-kilogramowej poradzieckiej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej ewakuowano 2 tys. osób. Niewybuch znaleziono 2 tygodnie wcześniej na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej. Stan techniczny bomby nie pozwalał na transport. Dlatego saperzy musieli zneutralizować niewybuch na miejscu. Akcja trwała 7 godzin. Niewybuchów i niewypałów z czasów II wojny światowej do dziś jest dużo na terenach południowo-zachodniej Polski. Właśnie za 14 powiatów na tym terenie odpowiadają saperzy z Bolesławca i Krosna Odrzańskiego. Jednak zadania saperów to nie tylko neutralizowanie różnego rodzaju bomb, pocisków, granatów czy min. Do saperskich zadań należy też przygotowywanie pól minowych oraz ich rozminowywanie, budowa i naprawa dróg oraz przepraw mostowych.

Foto-Fonte: wroclaw.tvp.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
uid_f47c205ac4f19be1320cee7dcf66953c1610097066593_width_900_play_0_pos_0_gs_0_height_506