Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Niewybuch w Bogucicah

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

06/01/2023 Polonia, (Polska), Piccola Polonia (Małopolskie), Bochnia (Bocheński)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law e enforcement agency for assistance”.

Bogucice. 28 grudnia br. w miejscowości Bogucice podczas prowadzonych prac ziemnych, 49-letni mieszkaniec odnalazł przedmiot przypominający niewybuch. Skierowany na miejsce funkcjonariusz grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego potwierdził, że jest to pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej. Niewybuch został zabezpieczony i usunięty. W środę (tj. 28 grudnia br.) do Komendy Powiatowej Policji w Bochni wpłynęło zawiadomienie z Bogucic. Tuż po godzinie 15, 49-letni mieszkaniec tej miejscowości poinformował oficera dyżurnego, że podczas prowadzonych prac ziemnych odnalazł przedmiot przypominający niewybuch. Na miejsce został skierowany policyjny patrol wraz z funkcjonariuszem grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego, który potwierdził, że to niewybuch mający 50 cm długości i 15 cm średnicy to pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej. Oficer dyżurny informację o odnalezionym przedmiocie i konieczności jego usunięcia przekazał Jednostce Wojskowej w Krakowie. Do chwili przyjazdu patrolu saperów, miejsce odnalezienia pocisku zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Pamiętajmy, że niewłaściwe obchodzenie się z niewybuchem tj. dotykanie, rozkręcanie, przenoszenie w inne miejsce czy rzucanie jest realnym niebezpieczeństwem. Niezachowanie właściwych środków bezpieczeństwa może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia. Nigdy nie pozbywajmy się takich przedmiotów we własnym zakresie. Jeśli mamy podejrzenie, że znaleziony przedmiot może być niewybuchem należy niezwłocznie w sposób wyraźny oznaczyć miejsce znalezienia przedmiotu, zabezpieczyć je przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku Policji.

Zdjęcie-Zródłowy: policja.gov.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biographie d’une Bombe is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, raising awerness about this topic is what drives us. We apologize if we make use of pictures in yours articles, but we need them to put a context in how findings are done. We will (and we always do) cite source and author of the picture. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
386-64075