Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Mường Cơi, rinvenuta bomba d’aereo

Categories: ultime

30/10/2018 Vietnam, Tay Bac

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Anh Nguyễn Văn Vĩ, bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi cho biết: Khi máy múc đất gần bờ cõi thì múc lên, tôi thấy quả bom và bảo máy dừng lại, đồng thời báo cáo tình hình lên cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Foto-Fonte: baotainguyenmoitruong.vn

In Provincia di i Son La, distretto di Phù Yên, in località Mường Cơi, gli artificieri rimuovono una bomba d’aereo da 500 libbre.

Tuy đã trải qua thời gian dài vùi sâu dưới lòng đất nhưng chúng vẫn cực kỳ nguy hiểm, có thể phát nổ và gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân bất cứ lúc nào.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
a1