Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Mikołów, operatore di una terna meccanica, smuove una bomba d’aereo

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

05/08/2020 Polonia, Slesia, Mikołów

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów prewencji, którzy zabezpieczyli teren, wygradzając strefę bezpieczną. Ustalono wówczas, iż w trakcie prac ziemnych w Mikołowie na ulicy Reymonta operator koparki trafił na sporych rozmiarów skorodowany przedmiot. Policjant z miejscowej grupy pirotechniczno-minerskiej dokonał wstępnej identyfikacji znaleziska. Okazało się, że to bomba lotnicza typu B z czasów II Wojny Światowej. Przedmiot o długości około 80 cm i wadze 80 kg został przekazany dowódcy patrolu saperskiego z Gliwic

Foto-Fonte: mojmikolow.pl

A Mikołów, nel Cantiere di via Reymonta, durante lavori di scavi gli operai trovano una bomba d’aereo risalente alla seconda guerra mondiale. A smuovere l’ordigno è stato l’operatore di una macchina escavatrice.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
zdjecie4