Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Międzyrzecze Górne, una granata nel giardino di casa

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

04/07/2020 Polonia, Slesia, Bielsko-Biała, Jasienica

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, your local law enforcement agency for assistance”.

Wczoraj około godziny 16.00 policjanci zostali poinformowani o odnalezieniu niewybuchu na jednej z posesji w Międzyrzeczu Górnym, który został wypłukany z ziemi po ostatnich opadach. Na miejsce natychmiast skierowano policyjnego pirotechnika, który w czasie oględzin odnalazł skorodowany pocisk artyleryjski, pochodzący najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej.

Foto-Fonte: beskidzka24.pl

Dopo giornate d’intensa pioggia nel Comune di Międzyrzecze Górne, un residente ripulisce il giardino di casa e durante questo lavoro, tra il terreno smosso dall’acquazzone, trova una granata inesplosa risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
policja