Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Mędrzechów, rinvenuto residuato bellico

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

19/09/2019 Polonia, Piccola Polonia, Tarnów

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Na miejsce wezwał patrol policji. Okazało się, że znaleziony przedmiot to pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej. Niewybuch oraz miejsce jego odnalezienia zostało zabezpieczone do czasu przybycia saperów.

Fonte: gazetakrakowska.pl

Nel Comune di Mędrzechów un residente durante operazioni di pulizia effettuata in area privata, trova una granata inesplosa parzialmente interrata.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

 

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
36991269_1844175415662835_6038713718844424192_n