Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Malinowo Nowe, rinvenuto ordigno bellico

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

07/05/2018 Polonia, Masovia, Ostrołęka

  “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Nel territorio di Czerwin, Comune di Malinowo Nowe, durante lavori di scavi effettuati in area privata gli operai, trovano una granata inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale.

Foto-Fonte: eostroleka.pl

W miejscowości Malinowo na terenie prywatnej posesji znaleziono dziś niewybuch. Pocisk pochodzący z okresu II Wojny Światowej wykopany został podczas prac ziemnych. Na miejsce jedzie już patrol saperski, który zabezpieczy i wywiezie niewybuch na poligon.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
niewybuch-1