Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Lwówek Śląski, rinvenuti residuati bellici

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

21/06/2019 Polonia, Bassa Slesia, Lwówek Śląski

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

W drugim dniu pracy saperów w kompleksie leśnym koło Lwówka Śląskiego, gdzie trwają zakrojone na szeroką skalę działania mające na celu likwidację niewybuchów znalezionych w zalanym wyrobisku gliny na terenie dawnej poniemieckiej cegielni w Mojeszu udało się wydobyć 50 przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych

Foto-Fonte: eluban.pl

Nel Comune di Mojesz, in un ex mattonificio durante la seconda guerra mondiale utilizzato dalle truppe tedesche gli artificieri rinvengono e distruggono 50 ordigni bellici risalenti allo stesso conflitto bellico.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
s4_50_przedmiotow_wybuchowych_i_niebezpiecznych_1560434324_21641