Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Lubin, residuato bellico in via Słowiańska

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

04/10/2020 Polonia, Bassa Slesia, Lubin

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

W dniu 1 października 2020 r. w Lubinie na terenie budowy osiedla Murano przy ul. Słowiańskiej, ujawniono niewybuch z okresu II Wojny Światowej.

Foto-Fonte: elubin.pl

Nel complesso residenziale di Murano, durante lavori di scavi effettuati in via Słowiańska, gli operai trovano una granata inesplosa risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
niewybuch