Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Lubań, oggi il disinnesco della bomba d’aereo

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

15/12/2020 Polonia, Bassa Slesia, Lubań

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Obecnie trwają prace nad budowa potężnego sarkofagu, którym obudowana zostanie wciąż aktywna 100-kilogramowa bomba z czasów II wojny światowej. Bomba posiada dwa zapalniki i jest aktywna, ale jej stan techniczny nie pozwala na transport, dlatego będzie musiała być zdetonowana w miejscu znalezienia.

Foto-Fonte: 24jgora.pl

Prevista per oggi la distruzione della bomba d’aereo da 250 libbre rinvenuta nella Città di Lubań, durante lavori di scavi rivolti alla realizzazione di una nuova palestra.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
1113191_1607771369