Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

La Santabarbara sepolta tra i comuni di Kalety e Sośnica

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

11/12/2020 Polonia, Slesia, Tarnowskie Góry, Kalety

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Skąd tyle niewybuchów i niewypałów w lasach wzdłuż drogi Kalety — Sośnica? W czasie II wojny światowej znajdowały się tutaj magazyny amunicji. Niewiele wiadomo na ich temat. Droga była zamknięta, pilnowali jej żołnierze. Z magazynów miało być zaopatrywane wojsko niemieckie przygotowujące się do walki z Armią Radziecką nadciągającą w kierunku Górnego Śląska. Jednak linia frontu ukształtowała się inaczej, niż założyło niemieckie dowództwo. Zapasy amunicji próbowano w pośpiechu wywieźć, to, czego nie zdążono zabrać, wysadzono, by nie wpadło w ręce wroga. Jak się wkrótce okazało, nie wszystko. Raz po raz w lesie zdarzały się wypadki, ktoś nieświadomie wchodząc, czy też rozmyślnie majstrując przy znalezionych niewybuchach, zostawał ranny czy ginął. Pociski leżały wprost na ziemi. Jeżeli były zakopane, to jak mówią saperzy —  gleba pracuje i po jakimś czasie spora część amunicji pojawiała się na powierzchni.

Foto-Fonte: gwarek.com.pl

I residenti dei Comuni di Kalety e Sośnica, denunciano la loro preoccupazione per i probabili residuati bellici di fabbricazione tedesca interrati nel territorio. Durante la seconda guerra mondiale, i boschi celavano depositi di munizioni da utilizzare contro l’Esercito Russo ormai già penetrato nell’Alta Slesia. Le zone sono state bonificate, ma le paure restano.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
67274