Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Kalinowo, escursionisti e residuati bellici

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

10/09/2020 Polonia, Varmia-Masuria, Ełk

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Na drodze leśnej w gminie Kalinowo został znaleziony niewybuch. Znalezisko zabezpieczyli policjanci, którzy stwierdzili wstępnie, że odnaleziony przedmiot to granat typu F1.

Foto-Fonte: wspolczesna.pl

Nell’area forestale appartenente al comune di Kalinowo escursionisti trovano una bomba a mano risalente alla seconda guerra mondiale. L’ordigno era parzialmente interrato.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
5f4e267d0afbb_p