Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Hanh Minh, esplode residuato bellico: un ferito e 10 case inagibili

Categories: Editoriali,ultime

10/01/2019 Vietnam, Nam Trung Bo, Quang Ngai

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Trong lúc đào cống, xe múc trúng một quả bom gây tiếng nổ lớn khiến hàng chục nhà dân rung động. Một người bị thương là ông Nguyễn Diên Cư, ngụ thôn Trình Phú Nam, được đưa đi cấp cứu sau đó.

Foto-Fonte: plo.vn

Nel Distretto di Nghĩa Hành, Comune di Hanh Minh, durante lavori di scavi effettuati per ripristinate la rete fognaria compromessa dall’alluvione, l’operatore di una terna smuove una mina anticarro. L’ordigno esplode e ferisce gravemente l’operaio. La detonazione colpisce 10 case.

Tuy đã trải qua thời gian dài vùi sâu dưới lòng đất nhưng chúng vẫn cực kỳ nguy hiểm, có thể phát nổ và gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân bất cứ lúc nào.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
no-bom-quang-ngai_phfj