Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Góra Szklanówkaa, rinvenuta bomba da mortaio

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

21/09/2020 Polonia, Slesia, Żywiec

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Pocisk moździerzowy sprzed niemal 80 lat został odnaleziony w masywie leśnym Góry Szklanówka w Lalikach. Jak przekazała policja, zostanie on przewieziony na poligon, gdzie będzie zneutralizowany.

Foto-Fonte: turystyka.wp.pl

Territorio dei Monti Beschidi, Comune Laliki. Artificieri intervengono nella località boschiva di Góra Szklanówkaa causa del rinvenimento di una bomba da mortaio risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Mzk1MjAzYhsKUztZbgFvDkkLbwMoWGFYHhN3SG41YkxfBTVec0NiHAJdKBgkCiJUDEM4GiANPVQbXWILMRNiDFoeKQMyCiEbEh4oByMfKVVSBX5aIksoSEYILFogV3kZCVBgC3JLKVcPV3lfJEorTVgFKAtjBw==