Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Ełk, rinvenuta bomba d’aereo

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

01/09/2020 Polonia, Varmia-Masuria, Ełk

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Pracownicy wykonujący prace w Ełku przy budowie nowego centrum handlowego ujawnili pocisk artyleryjski najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Służby na czas działań patrolu saperskiego ewakuowały osoby z okolicznych budynków. Na szczęście nic się nie stało.

Foto-Fonte: wspolczesna.pl

Durante lavori di scavi effettuati nella città di Ełk, gli operai trovano una granata d’artiglieria. Al contrario dalla serie di foto della stessa fonte si evince che si tratta di una bomba d’aereo risalente alla seconda guerra mondiale e di fabbricazione americana.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
5f48ff673bf73_p