Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Elbląg, rinvenuto residuato bellico

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

17/01/2021 Polonia, Varmia-Masuria, Elbląg

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Granat znaleziony na terenie leśniczówki. Podczas prac wykonywanych na terenie leśniczówki znaleziono niewybuch, na miejsce przyjechała policja.

Foto-Fonte: expresselblag.pl

Artificieri intervengono nell’area forestale della Città di Elbląg a causa del rinvenimento di una granata inesplosa risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
s4_granat_znaleziony_na_terenie_lesniczowki_1610008578_5022