Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Đông Triều, rinvenuta bomba d’aereo

Categories: ultime

10/09/2020 Vietnam, Dong Bac, Quang Ninh, Uông Bí

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Quảng Ninh di dời quả bom nặng hơn 450kg đến vị trí hủy nổ an toàn

Foto-Fonte: baotainguyenmoitruong.vn

Territorio Chi Linh, Comune Đông Triều, quartiere Mao Khe. Artificieri intervengono in località Vinh Quang a causa del rinvenimento di una bomba d’aereo da 450 Kg.

Tuy đã trải qua thời gian dài vùi sâu dưới lòng đất nhưng chúng vẫn cực kỳ nguy hiểm, có thể phát nổ và gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân bất cứ lúc nào.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
anh-qn-002