Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Czarnków, passeggia nel bosco e trova una bomba a mano tra i rami dell’albero

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

10/10/2020 Polonia, Grande Polonia, Czarnków e Trzcianka, Czarnków

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Natychmiast na miejsce skierowani zostali miejscowi mundurowi, którzy potwierdzili zgłoszenie i zabezpieczyli ujawniony pocisk artyleryjski przed dostępem osób postronnych – wyjaśnia Górzna-Kustra. – O znalezisku powiadomieni zostali żołnierze patrolu saperskiego z jednostki wojskowej. Po przyjeździe na miejsce i sprawdzeniu terenu saperzy znaleźli dodatkowo siedem sztuk amunicji strzeleckiej.

Miejsce, w którym znaleziono niebezpieczny przedmiot, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej zawiadomić najbliższą jednostkę policji – dodała Górzna-Kustra.

Foto-Fonte: tech.wp.pl

Nell’area forestale appartenente al Comune di Czarnków, un residente nota tra i rami di un albero una bomba a mano risalente alla seconda guerra mondiale. L’uomo allerta la Polizia che invia sul posto gli artificieri. Questi ultimi durante le necessarie verifiche strumentali, trovano altri sette ordigni dello stesso periodo bellico.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

 

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
NjQyOTkxYQswGzlnRANsHnNDbT0CWmJIJFt1dkQ3YVxlTTdgU0thDDgVKiYOCCFENgs6JAoPPkQhFWA1GxFhHGBWKz0YCCILKFYqOQkdKkViSHZkXEB9D3xAdmJcVXoIYk9iNl5LKkcyGC5lUht_XTIdemFJBQ==