Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Czarne Małe, rinvenuto ordigno bellico inesploso

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

01/04/2018 Polonia, Pomerania, Kwidzyn

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Nel territorio di Gardeja, in località Czarne Małe, nel corso di lavori agricoli, un fattore, trova una granata inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale.

Foto-Fonte: naszemiasto.pl

Na polu w Czarnem Małem znaleziono niewybuch. Pocisk artyleryjski zabrali i zdetonowali saperzy

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
5abcd7dfeaad4_o,size,933x0,q,70,h,00f239