Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Cracovia, rinvenuta bomba a mano

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

03/03/2021 Polonia, Piccola Polonia, Cracovia

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Granat ręczny F1 był używany przez Armię Czerwoną w czasie II wojny światowej od 1941 roku i Polskie Siły Zbrojne sformowane w ZSRR, a po jej zakończeniu stał się podstawowym granatem obronnym armii Układu Warszawskiego. Od 1947 granat F-1 był produkowany także w Polsce Ludowej.

Foto-Fonte: dziennikpolski24.pl

Distretto Czyżyny. Durante lavori di scavi gli operai trovano una bomba a mano risalente alla seconda guerra mondiale e di fabbricazione russa o polacca.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
603cd8ce0d43f_p