Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Huong Hoa, distrutti residuati bellici

Categories: ultime

06/11/2017 Vietnam, Bac Trung Bộ, Quang Tri

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Nel territorio di Huong Hoa, in località Xy gli artificieri distruggono 60 bombe d’aereo contenenti munizioni a grappolo.

Fonte: vov.vn

Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam đã xử lý thành công 60 quả bom bi theo trình báo của người dân.

Foto: baodansinh.vn

Nella Regione di Tay Bac, in provincia di Hoa Binh nel Distretto di Lạc Thủy, in località Chi Nê, gli artificieri distruggono una bomba d’aereo da 500 libbre.

dt_11120171549_img_2843

Foto-Fonte: baohoabinh.com.vn

tại khu vực Đồi Hoa thuộc địa phận Khu 1, thị trấn Chi Nê trong quá trình mưa lũ gây sạt lở đất tại khu vực Đồi Hoa đã phát lộ. Quả bom này có ký hiệu MK82, trọng lượng 500 Bảng Anh (tương đương khoảng 250kg) có tổng chiều dài 1,54m, đường kính 27,4cm bên trong chứa 93kg thuốc nổ mạnh vẫn còn nguyên hạt lửa, đã được kích hoạt cơ chế phát nổ.

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
bom-bi-1509443419891