Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Brzeźnica, rinvenuto ordigno bellico

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

25/08/2018 Polonia, Piccola Polonia, Wadowice

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Nel territorio di Brzeźnica, in zona boschiva un escursionista, trova una granata inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale.

Foto-Fonte: wadowiceonline.pl

Policja apeluje o rozsądek w postępowaniu z tego typu znaleziskami.  W przypadku znalezienia niewybuchu należy natychmiast powiadomić policję: jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku grozi jego detonacją. Po otrzymanym zgłoszeniu policjanci powiadomią specjalistyczny patrol saperski, który w bezpiecznym miejscu zdetonuje pocisk, a do momentu jego przybycia zabezpieczą teren wokół niego.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
niewybuch