Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Breslavia (Wroclaw), rinvenuto residuato bellico

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

04/04/2020 Polonia, Bassa Slesia, Breslavia (Wroclaw)

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Na niewybuch w czasów II Wojny Światowej natknęli się robotnicy pracujący na terenie budowy Port Popowice przy ulicy Białowskiej. Natychmiast wezwali saperów i policję.

Foto-Fonte: gazetawroclawska.pl

Nel Distretto Popowice in via Białowieska nel cantiere edile situato in Port Popowice, gli operai addetti a scavi trovano una granata d’artiglieria risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Foto: bomba we wroclawiu, saperzy, zdjęcie ilustracyjne. Fot. Tomasz Ho£Od / Polska Press

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
5e846d8a0e534_p