Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Breslavia (Wroclaw), rinvenuti residuati bellici

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

20/02/2021 Polonia, Bassa Slesia, Breslavia (Wroclaw)

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Przy nowo powstającym wiadukcie (nad ul. Robotniczą) robotnicy znaleźli w wykopie dwa radzieckie pociski artyleryjskie kalibru 105 mm, które służyły m.in. do niszczenia czołgów w czasie II wojny światowej.

Foto-Fonte: wyborcza.pl

Tra i Distretti Grabiszyn, Stare Miasto e Popowice, durante lavori di scavi effettuati al cavalcavia di via Strzegomska, gli operai trovano due granate inesplose da 105 mm, risalenti alla seconda guerra mondiale e di fabbricazione russa.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
z26796100V,Tramwaj-na-Nowy-Dwor--Saperzy-na-budowie--przy-wia