Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Bistuszowa, rinvenuta granata inesplosa

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

06/08/2020 Polonia, Piccola Polonia, Tarnów

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

W leśnictwie Bistuszowa natrafiono na niewybuch pochodzący prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. O niebezpiecznym znalezisku leśniczy natychmiast powiadomił Straż Leśną i odpowiednie służby.

Foto-Fonte: temi.pl

Territorio Ryglice, Comune Bistuszowa. Durante lavori forestali, addetti alla silvicoltura, trovano una granata inesplosa risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
bistuszowa-niewybuch-696x463